Hisashi

13 tekstów – auto­rem jest Hi­sashi.

* * *

cien­ka war­stwa skóry
po­roz­bi­jane szy­by dookoła
stoję nad roz­gniewa­nym niebem,
wrzeszczącym głośno do moich myśli
mo­je zam­knięte oczy chcą być otwarte,
ale nie mogą;
strach to ciężka broń atomowa
którą pod­bi­jam ka­mien­ne przejście
przed moim domem
kiedy zaczy­nam biec
krople [...] — czytaj całość

wiersz • 14 grudnia 2016, 08:56

Nazwę Cię Lublinem

Pat­rzyłam na trawę
tuż za twoim zamkiem
Słuchałam śpiewu ptaków
który mi dedykowałaś
Zam­knęłam oczy - zo­baczyłam twoje
świecące jak na ryn­ku latarnie

Na ruinach zam­ku biegały dzieci,
śmiały się, jak Ty;
kiedy opo­wiadałam ci historie
Wpat­rzo­na we mnie
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 września 2016, 21:50

może

może o kimś
ko­go nie ma
i nie będzie
bo jak po­ry roku
zmien­ny jest
i się kry­je
w tym zamęcie

może o kimś
kto tu nigdy
nie rozpalił
żad­nej świecy

może o kimś
kto nie poczuł
i nie czuje
a na­wet jeśli
tyl­ko w cza­sie przeszłym 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 18:24

* * *

prze­lot­ny wiatr
jak skróco­ne życie
które cichym szeptem
prze­dos­ta­je się przez szcze­liny namiętności
ut­ra­conej namiętności
którą wciąż poszukujesz
bez celu
bez obowiązków
bez nadziei
na lep­sze życie
na lep­sze czasy
na lep­szą siebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 lutego 2016, 18:58

nie będę

nie będę udawać
że już nie tęsknie
ogon podkulać
na dno oceanu skakać
nie będe czekała
na daw­ne ślady
i sko­wyt pta­ka
nie będę płakać
z nierozsądnych uczuć
ani tego
że ser­ce o ka­mień rzu­cone na bruk
leży bez tchnienia
ruchu i pulsu
nie będę udawać
że twar­da jestem
bo ja nie skała
nie wapień
nie ściana
nie będę udawać
wyszep­cze ci prawdę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2015, 13:44

przez ok­no dos­tają się jas­ne pro­mienie słoneczne
ośle­piają oczy przyśpie­szają puls
od­bierają mowę jak tęcza
co przez po­tok łez Bo­ga ujaw­nia piękno
czys­ta ra­dość śmiech dziec­ka
jak naj­po­wabit­niej­sza me­lodia pośród chwi­lowe­go zamętu
mo­tyle wi­rują tańczą do śpiewu
za­pach róż i nieudol­ne świeże powietrze
a w tym wszys­tkim jej spoj­rze­nie
jak gwiaz­dy na niebie
błyszczące pun­kty nie znające końca
jej wzrok jest je­dyną drogą w której się odnajdę 

myśl • 12 czerwca 2015, 21:40

* * *

pa­miętam jeszcze,
pamiętam
smak twoich warg -
słod­ki, de­likat­ny, uwodzicielski
smak nieba, życia ub­ra­nego w idealizm
smak ra­ju, prze­pełnione­go wo­nią bzu

pa­miętam,
siłę twoich ramion
op­la­tających moją talie,
og­rze­wających mo­je ciało

pa­miętam ich ciepło - 
wy­razis­te i lekkie
aż mi go brak

sprag­niona więc biegnę
i szu­kam wciąż,
aż od­najdę to samo
aż od­najdę Ciebie

kochanie
zo­bacz jak tęsknie,
pośród mi­liona gwiazd
cze­kać, cze­kać będę..
ale nie wiem jak długi czas 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 czerwca 2015, 19:11

chciałabym śnić o czym­kolwiek in­nym, by­le nie znów o tym sa­mym. tru­py na ścianach, a wokół mu­zyka. piękne sce­nerie, nie mające pra­wa się wy­darzyć. chciałabym przes­tać spać. wszys­tko wy­daje się być takie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2015, 23:06

Pytania

Dlacze­go myśli­my, że wszys­tko już zna­my?
Czy wszys­tko, my wszys­cy, czy sens jeszcze ma?
Po co i dokąd ta po­goń nas gna?
Od kiedy to wszys­tko tak ciągnie do dna?
Dlacze­go ro­bimy to wszys­tko dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 września 2014, 09:33

Rozmyślenia

Gdy jesteśmy
Kim jes­teśmy, czym jesteśmy?

Gdy nas nie ma
Gdzie jes­teśmy, czym jesteśmy?

Za­pom­nienia smak
Gorzki smak, wódki smak.

A Po­tem kac...
No i strach, cza­su strach.

Że za późno
Dla nas, no i też dla świata.

Co można zrobić?
Nic nie można, wszys­tko można. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 sierpnia 2014, 22:05
Hisashi

nie mam poczucia winy z tego powodu, że nie udzielam się społecznie, choć czasem mi to doskwiera, bo samotność jest bolesna. gdy jednak ruszam między ludzi, mam wrażenie moralnego upadku – to tak, jakby szukać miłości w burdelu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 września 2016, 16:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nazwę Cię Lub­li­nem

23 czerwca 2015, 13:44Hisashi do­dał no­wy tek­st nie będę

12 czerwca 2015, 21:40Hisashi do­dał no­wy tek­st przez ok­no dos­tają się [...]

11 czerwca 2015, 09:10Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st pamiętam jeszcze, pa­miętam smak twoich warg [...]

10 czerwca 2015, 19:25mill sko­men­to­wał tek­st pamiętam jeszcze, pa­miętam smak twoich warg [...]

10 czerwca 2015, 19:22ewelli sko­men­to­wał tek­st pamiętam jeszcze, pa­miętam smak twoich warg [...]

10 czerwca 2015, 19:11Hisashi do­dał no­wy tek­st pamiętam jeszcze, pa­miętam smak twoich warg [...]

7 lutego 2015, 23:06Hisashi do­dał no­wy tek­st chciałabym śnić o czym­kolwiek [...]

21 września 2014, 09:33Hisashi do­dał no­wy tek­st Pytania

12 sierpnia 2014, 22:05Hisashi do­dał no­wy tek­st Rozmyślenia